Ball de Bastons

Ball de Bastons

ถือเป็นศิลปะการเต้นรำที่เก่าแก่มาก ได้รับการเขียนข่าครั้งแรกในช่วงพงศาวดารของวัดตำบลหนึ่ง ในช่วงปี ค.ศ.1771 ทำให้เห็นได้ว่าในช่วงของคนที่อยู่บริเวณทั่วโลก ก็ได้มีการเต้นรำอยู่แล้ว ซึ่งการเต้นรำนั้นจะเป็นแบบดั้งเดิม ที่คาดว่ามีอายุนานถึง 200 ปีแล้ว

การแสดงแบบนี้นั้นเป็นที่รู้ๆ กันอยู่แล้วว่าต้องเป็นการแสดงที่จะเกิดขึ้นสำหรับงานเลี้ยงขนาดใหญ่ แต่ก็แทบจะไม่ได้เกิดขึ้นเลย เพราะได้รับการยกเว้นในช่วงเวลานานจนนับไม่ถ้วยจากสถานการณ์ข้อบังคับของสงครามกลางเมือง จากนั้นมานาน ในช่วงของปี ค.ศ.1941 ผู้คนได้เริ่มออกมาเต้นรำอีกครั้งจนกระทั่งปี ค.ศ.1972 หลังจาก 5 ปีของการหายไปของแก๊งในภูมิภาค พอถึงในช่วงปัจจุบันนี้ Gran Colla ก็ได้มีการเผยแพร่ให้กับกลุ่มคนชาวซานฮวนในช่วงรอบพิธีการเฉลิมฉลองในบริเวณละแวกใกล้เคียงที่มีชื่อเสียง

ทางด้านของไม้เท้านั้น จะประกอบไปด้วยผู้คนถึง 16 คน ที่แบ่งออก 2 แถว ซึ่งแน่นอนว่าทำให้ในแต่ละแถวนั้นจะมีสมาชิกถึง 8 คน มีการเต้นรำที่มีวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้น โดยจะมีมากถึง 9 ท่าด้วยกัน