Home

องค์กรของเราได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ.1979 โดยที่องค์กรของเรานั้นมีจุดประสงค์หลักคือการอนุรักษฺและช่วยกันฟื้นฟูศิลปะการฟ้อนรำของเมือง Vilanova ตลอดจนทุกสิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องศิลปะที่สวยงามของภูมิภาค โดยการขยายจากทั้งหมด เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นถึงศิลปะท้องถิ่นที่สวยงามของเรา อย่างไรก็ตามศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำนั้นจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมน้อยมาก ทำให้ต้องรักษาไว้ ในต่อมาจึงเริ่มมีการนำเอกลักษณ์ของการรำออกมาเผยแพร่มากขึ้น เพื่อต้องการกู้ศิลปะและวัฒนธรรมการฟ้อนรำกลับมาสู่ชาวบ้านอีกครั้ง ให้เป็นที่รู้จักและไม่เสื่อมหายไปตามกาลเวลา Read More..

Gallery

Ball de Cercolets

Ball de Cercolets

Ball de Pastorets

Ball de Pastorets

AGRUPACIÓ DE BALLS

AGRUPACIÓ DE BALLS

Ball de Diables Petits

Ball de Diables Petits

Ball d'en Serrallonga

Ball d'en Serrallonga

Ball de Nans

Ball de Nans

Ball de Gitanes

Ball de Gitanes

vilanova

vilanova

festes_primavera

festes_primavera

บทความอัพเดตใหม่ล่าสุด